AC service Haninge

En AC-service innebär att verkstaden börjar med en provtryckning av systemet. Om allt fungerar som det skall så fyller vi på eventuell naturlig förlust av gas (kostnad kan tillkomma). Priset för en AC-service Haninge kan variera beroende på typ av gas och mängd, men du får alltid ett prisestimat från verkstaden innan arbetet påbörjas. Att göra en AC-kontroll Haninge bidrar till en mer effektiv klimatanläggning som får ökad livslängd.

Vi fyller även på olja och utför kontroll av kompressorns funktion, kondensorfläkten och drivremmarnas skick. Vår verkstad följer alltid miljöskyddslagen och fyller därför aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor. Om verkstaden stöter på problem under provtryckning avbryter vi den och rekommenderar istället en felsökning av systemet.

Haninge Bilpark är den bästa platsen för AC service Haninge på bilar. Våra professionella mekaniker är välutbildade och erfarna inom AC service!

AC Service Haninge

Fylla på AC Haninge

Dagens AC system ska kontinuerligt servas hos certifierade verkstäder där köldmediemängd töms, vägs och renas för att sedan återfyllas, vi rekommenderar att du gör en AC-service med 24 månaders intervall. AC system tappar cirka 5-8% köldmedia/år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri.

Ett AC system arbetar med temperaturer ner till under 0 och upp till 80 grader och varma och heta sommardagar kan trycket i systemet nå ända upp till 20 bar. Systemet har även utsatta delar som kondensorn som är placerad framför kylaren och utsätts för insekter, stenskott och på vintern salt. Att regelbundet fylla på AC Haninge och göra en AC-service när du lämnar din bil på service gör att du undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Haninge bilpark haninge

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since